Handel en distributie van grondstoffen

Administratie

We voorzien alle noodzakelijke documenten voor de goede uitvoering van nationaal en international handel: pro forma facturen, leveringsbonnen, wegenbonnen, commerciële facturen, enz.
Bovendien werken we nauw samen met douaneagenten die u kunnen de nodige bijstand verlenen bij alle douaneprocedures en formaliteiten.