Handel en distributie van grondstoffen

Agentschappen

Picart & Beer N.V. is exclusieve agent voor


Europ Iron S.A.
is exclusieve agent voor


Partner : LME – IIMA – BECI – FONDEURS DE FRANCE

Conformiteit : REACH