Handel en distributie van grondstoffen

Geschiedenis

Picart & Beer werd gesticht in 1907 van de vereniging van een metaaltrader Léon Picart en een metaalgieter Jean Beer.
Picart & Beer begon haar activiteiten als exclusief agent in België voor de producten van de Eisenergesellschaft in Duitsland.

Na 1918 scheiden de twee partners af van de Eisenergesellchaft en starten de trading van halfafgewerkte producten zoals “blooms” en “billets”. Na de Tweede Wereldoorlog koopt Jean Beer de aandelen van Léon Picart over en wordt zo de unieke eigenaar van de vennootschap.

In 1949 overlijdt Jean Beer en zijn enkelzoon Jean-Charles Beer neemt de controle van de maatschappij.

In 1979 komt Francis-Stéphane Beer, zoon van Jean-Charles Beer, erbij en ontwikkelt vlug de afdeling van de réfractaire-producten.

In 1981 neemt Francis-Stéphane Beer de vennootschap over in een moeilijke economische context, maar dankzij een grondige reorganisatie en veel werk verdubbelt hij de omzet van Picart & Beer in 10 jaar.

In 1991 koopt Picart & Beer Europ Iron om de Franse markt beter te kunnen dienen. Europ Iron was oorspronkelijk een filiaal van Lorfonte, eigendom van Usinor, die de hoogovens van Saulnes et Uckange uitbaatte.

Picart & Beer en Europ Iron hebben besloten hun vaardigheden te verenigen om de Picart & Beer Groep te vormen.

Heden zijn twee zonen van Francis-Stéphane Beer, Jean-Julien en Simon, ook de vennootschap toegetreden.